Jsme  zástupci Unie  orchestrálních hudebníků a Odborového klubu autonomní filharmonie (OKAF)  a ostře se vymezujeme proti plánovanému sloučení Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc. Celý proces je dle našeho stanoviska naprosto vágně připravený, provázený nejasnostmi a nezodpovězenými otázkami, velmi pochybnými kroky s naprosto nejistým výsledkem a neúměrně velkými riziky. Na tomto webu se dozvíte naše klíčová stanoviska.

Budeme moc rádi, když nám vyjádříte podporu podpisem naší petice.

PODEPSAT PETICI

Degradace Olomouce na úroveň okresního města:

Ztratí-li filharmonie samostatnost, dostanou Olomoučané za (přinejlepším) stejné peníze mnohem horší kvalitu. Již teď kvůli snaze prosadit sloučení filharmonie s divadlem odcházejí z Olomouce kvalitní tuzemští i zahraniční umělci. Případné sloučení povede k destrukci filharmonie.

Finanční  a organizační rizika:

Tvrdíme, že sloučení je vysoce problematické, rizikové, ve finančním vyjádření málo efektivní a může mít v konečném důsledku negativní dopady​ nejen pro zaměstnance a kulturu v Olomouci, ale také pro městský rozpočet.

Ztráta identity a tradice:

Moravská filharmonie Olomouc, jakožto druhá nejstarší filharmonie v ČR, má významnou historickou a kulturní hodnotu, která by mohla být sloučením znehodnocena. Zachování její svébytné identity a uměleckého odkazu je pro nás prioritou.

Nedostatek transparentnosti a komunikace:

Cíle a přínosy celého záměru nedokáže radnice srozumitelně vysvětlit nejen nám - filharmonikům, ale ani veřejnosti. Snaha stavět si politické pomníky vede k urputné snaze prosadit nesmyslné kroky hrubou (politickou) silou. 

Obavy zaměstnanců a ztráta pracovních míst:

Navzdory ujišťování, že propouštění hudebníků „teď není na pořadu dne“, existují obavy o budoucí ztrátu až 20 % pracovních míst mezi hudebníky a dalšími zaměstnanci v důsledku sloučení​.

Vágní analýza:

Celý proces sloučení je založen na kvalitativně a odborně naprosto nesrozumitelné analýze, kterou zpracovala agentura na míru zřizovateli. Analýza poskytuje jen hrubé odhady a žádné záruky, proto její znění a závěry odmítáme.

Nafukování bubliny reformních očekávání
Náměstek primátora Viktor Tichák chce „sloučení divadla a filharmonie podle modelu z německých měst“ a bere si za vzor „divadlo ve švýcarském Bernu“.  Vzniká opulentní pracovní skupina složená z akademiků, odborníků i politiků. 

Únor 2023

Akcentování nutnosti úspor
Radnice akcentuje nutnost úspor a zvyšování efektivity. 
Ředitelé divadla a filharmonie na společných jednáních s odboráři nabádají k boji za autonomii divadla i filharmonie. 

Březen 2023

První analýza a splasknutí bubliny
Opulentní pracovní skupina se po svém prvním jednání již nikdy nesešla. Ředitelé divadla a filharmonie dostávají od náměstka Ticháka 14 dní na vypracování analýzy porovnávající tři varianty dalšího postupu. 

Duben 2023

Úspora nevychází
Přestože je vyčíslená úspora nízká a nejistá (7–12 milionů) , náměstek primátora protlačí přes Radu města (23. 5. 2023) svou vizi s tvrzením, že preferovaná varianta obsahuje i další skryté prostředky na rozvoj (úspora + rozvoj = 30 milionů), což není pravda. Ředitel MDO David Gerneš opakovaně nabádá odboráře obou institucí k vyhlášení stávkové pohotovosti. 

Květen 2023

První projednávání zastupitelstvem
Zastupitelstvo (5. 6. 2023) vybírá variantu sloučení filharmonie s divadlem s nejistou úsporou 7-12 milionů.Dopis proti sloučení radnici poslalo také 70 významných osobností občanského a kulturního života a zastupitelstvo též projednává petici občanů proti sloučení s více než 1.600 podpisy. 

Červen 2023

Srpen 2023

Druhá analýza
Namísto slibované sofistikované analýzy zpracované zkušenými zahraničními odborníky dává náměstek Tichák na vypracování dalšího materiálu lhůtu měsíc a půl tuzemské firmě, která posléze přiznává, že na analýzu neměla dost času. Analýza doporučuje postupovat dál dle plánu náměstka Ticháka, avšak nevysvětluje, na základě čeho k tomuto zjištění dochází. 

Druhé projednávání zastupitelstvem
Analýza u preferované varianty doporučuje snížit počet úvazků o 25 hudebníků a 7 zaměstnanců administrativy, avšak vyčíslená úspora zůstává nejistá a nízká: 14 milionů. Primátor Žbánek tluče poslední hřebík do rakve reformy prohlášením „Já si dokonce ani neumím moc představit, že dojdeme k nějakým trvalým úsporám“. Přesto zastupitelé po několikahodinové debatě (15. 12. 2023) schvalují postupovat dál dle plánu náměstka Ticháka. 

Prosinec 2023

Relativizace druhé analýzy
Ředitel MDO David Gerneš obrací o 180° a nechává se Radou města jmenovat manažerem spojení obou institucí (9.1.2024) a zcela přebírá rétoriku náměstka Ticháka.  Zároveň tvrdí, že není nutné řídit se druhou analýzou a zahajuje již třetí kolo přezkumu: „Chceme prostě nejprve prověřit reálnou funkčnost toho modelu…“

Leden 2024

Filharmonie zahajuje boj o svou záchranu
Filharmonie zahajuje protesty s cílem zastavit celý nesmyslný proces ohrožující jediný symfonický orchestr v kraji, který je zároveň druhým nejstarším tělesem v zemi. 

Únor 2024

Třetí projednávání zastupitelstvem
Primátor, náměstek a manažer spojení provádějí další změnu narativu, když obecnými a velkolepými frázemi rozvíjejí nesrozumitelnou tezi, že sloučení institucí „dá vzniknout moderní stabilní kulturní instituci 21. století, stát bude na čtyřech hlavních pilířích“. Na zastupitelstvu (11.3.2024) není náměstek Tichák schopen zodpovědět dotaz, kolik lidí bude propuštěno a kolik se ušetří z městského rozpočtu. Přesto zastupitelé schvalují, že dojde-li nakonec ke spojení, tak divadlo pohltí filharmonii pod své IČO.

Březen 2024

Václav Hudeček

houslový virtuos

"Moravská filharmonie Olomouc vznikla hned po skončení 2.světové války v květnu roku 1945. Byl to můj první orchestr, se kterým jsem vystoupil už v 15 letech. Příští rok oslaví tento vynikající soubor 80 let. Je neuvěřitelné, kolik zvratů a převratů přežil a je pro mě těžko pochopitelné, že by neměl přežít současnou dobu. Pokus o sloučení dvou orchestrů v Olomouci jsem zažil už před více než 30 lety a tehdy stačil krátký rozhovor s kompetentními činiteli, aby se usneslo, že takový krok k ničemu pozitivnímu nepovede. Stále doufám, že zdravý rozum a vřely vztah ke kulturním tradicím naší země zvítězí i tentokrát."

doc. MgA. Olga Sommerová

filmová dokumentaristka

"​Moravští filharmonikové na rozdíl od místních politiků zřejmě sebezáchovně vědí, že pro reprezentaci a uměleckou autonomii jejich orchestru je důležitá samostatnost tohoto tělesa. Pravda či spravedlnost nebývají vždy hodnotami úředníků či politiků, kteří těm, kteří vytvářejí skutečné hodnoty závidí, a z rozmaru či z libosti, jež dává malým lidem moc, ničí to, co sami nedokážou. „Jestliže ty nedbáš na nadání umělců, rozvaž, co po tvé smrti zbude!“ nabádala Alžběta Habsburská svého syna Vladislava II. Po úředníkovi, který nepodporuje, ba hubí kreativitu umělců, zbude jen stopa pachutě."

Ondřej Soukup

hudební skladatel

"​Před několika lety hrála Moravská Filharmonie Olomouc pod taktovkou Stanislava Vavřínka symfonickou verzi mého muzikálu Johanka z Arku. Byl jsem naprosto nadšen z jejich výkonu a říkal jsem v několika rozhovorech, jak Olomouc může být hrdá na takovýto orchestr. Nyní jsem se dozvěděl, že samostatnost tohoto orchestru má být zrušena a orchestr administrativně kamsi převeden. A tak jsem se o celou kauzu začal zajímat a zjistil jsem existující reálné nebezpečí, že díky záhadným ambicím jednoho politika se doslova navždy vypaří identita a kulturní tradice MFO, která je zde 80 let a na kterou jsou kulturní lidé z Olomouckého kraje opravdu pyšní. Pevně věřím, že se tomu podaří zabránit a doufám, že si olomoučtí občané takový podraz nenechají líbit."

20. 5. 2024

Koncert Zachraňte MFO, Letní kino Olomouc

S Moravskou filharmonií zahrají:
JANEK LEDECKÝ | DAGMAR PECKOVÁ | JAROSLAV HUTKA | JIŘÍ PAVLICA | VILÉM VEVERKA | MICHAL HORÁK | AKADEMICKÝ SBOR ŽEROTÍN
 
Umělci budou hrát a zpívat skladby nejen své vlastní, ale také ty nejslavnější světové melodie, to vše v jedinečných orchestrálních verzích.

Dirigenti: Stanislav Vavřínek, Chuhei Iwasaki, Hanz Sedlář 

VÍCE INFO ZDE
Za podporu koncertu děkujeme:

"Máme za to, že město v čele s primátorem Miroslavem Žbánkem prostřednictvím jeho náměstka pro kulturu Viktora Ticháka kope hrob jak samotné filharmonii, tak v širším pohledu olomoucké kultuře, jako takové. Dnes chtějí sloučit MFO a MDO, kdo ví, jestli za dva roky nesloučí divadlo se zimákem proto, aby pár milionů ušetřili. Všechna jednání s městem selhávají, protože činitelé nejsou schopni obhájit své nesmyslné kroky nejen před námi - filharmoniky, ale především před veřejností. Byli bychom velmi neradi, aby se z této události stala stejná fraška, jako např. z parkovací politiky, kterou město naprosto nezvládlo. Narozdíl od parkování by však poškození významu Moravské filharmonie mohlo být nevratné."

Vojtěch Pospíšil
předseda Odborového klubu autonomní filharmonie (OKAF)

Foto: iDnes

"​Tato reforma je dle našeho názoru od základu špatně postavená, nepřipravená a má naprosto nejasný cíl. Jsme dokonce přesvědčeni, že ničemu neprospívá, tím méně zřizované kultuře v Olomouci. Původním záměrem byly údajně ekonomické úspory. V průběhu příprav se ovšem naplno zjišťuje, že se žádné zásadní peníze neušetří. Poté se kormidlo otočilo směrem ke zvýšení efektivity, ale jak si máme představit efektivitu v umění? Je to větší počet koncertů s méně hudebníky, nebo snad, že by hudebník hrál více partů naráz? Možná bychom mohli použít i onu slavnou větu z Formanova filmu Amadeus: „Příliš mnoho not, Mozarte…“? Bohužel žádná z mnoha teoretických a zejména praktických otázek nebyla během příprav transformace odpovědnými představiteli smysluplně vyjasněna. Nebude-li celý tento proces zastaven, nevratně to ochudí kulturní život Olomouce." 

Jakub Látal 
mluvčí Unie orchestrálních hudebníků MFO

Dokumenty ke stažení